MBO – Palkkajohtajasta yrittäjäksi

MBO – Palkkajohtajasta yrittäjäksi – merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä

Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet suunnittelevat yrittäjäksi ryhtymistä. Harva haluaa kuitenkin aloittaa tyhjästä. Yrityksen osto on silloin luonnollinen keino päästä tekemään vielä jotain kokonaan muuta, jotain itsenäistä.

Yrittämiseen ajaa tarve toteuttaa itseään. Yrittämisen vapaus on sitä, että voi tehdä niitä asioita, jotka itse kokee mielekkäiksi ja sillä tavoin, joka on itselle luontaista. Moni kokee, että palkkatyössä on aina jossain määrin kahlehdittu, vaikka tehtävä olisi vaativa ja kokonaisvaltainen. Suurempi vapaus antaa enemmän mahdollisuuksia, mutta se merkitsee myös suurempaa vastuuta. Vapaus on siis yrittäjälle keskeinen vaikutin.

Taloudellinen menestys puolestaan on tärkein tavoite ja kannustin. Menestys ei ole pelkästään oman varallisuuden kasvattamista, vaan myös esimerkiksi työllistämisestä saatua arvostusta. Menestyvän yrityksen työntekijät ovat yleensä tyytyväisiä ja motivoituneita, koska se on menestyksen edellytys. Menestynyt yrittäjä on siis luonut terveen ja hyvinvoivan työyhteisön ja vaurastuttanut paitsi itseään myös muita.

Parhaimmillaan yrittäminen voi olla niin monipuolisesti palkitsevaa, että harva palkkatyö tarjoaa vastaavia mahdollisuuksia. Tämän vastapainona yrittäjä kantaa ison vastuun taloudellisen riskin muodossa. Yrittäjyyden yleistyminen on kansantalouden kulmakysymyksiä. Vanhemman yrittäjäpolven eläkkeelle siirtyminen, rakennemuutosten välttämättömyys sekä kasvun ja kansainvälistymisen tarve ovat tekijöitä, jotka huutavat sitä, että kokeneet yritysjohtajat ottavat nykyistä enemmän omistajavastuuta. He voivat viedä yrityksiä uusiin kehitysvaiheisiin ja ovat monessa tapauksessa parempi omistaja kehittyvälle yritykselle kuin esimerkiksi toinen yritys.

Johdon tekemä yritysosto on usein varteenotettava vaihtoehto

On erinomainen asia, että moni kokenut yritysjohtaja etsii aktiivisesti yritysostokohdetta. Se on suuri mahdollisuus ja todellinen vaihtoehto tavanomaiselle työuralle. Tilaa ja tarvetta olisi kuitenkin vielä paljon useammalle yrittäjäksi ryhtyjälle. Murrosvaiheessa oleva yrityskenttä tarvitsee kipeästi vereksiä voimia vetovastuuseen. Mahdollisuuksia on paljon, joten kannattaa ryhtyä tuumasta toimeen.

Nykyajan yrittäminen ei ole yksin puurtamista. Yhteisomistus on helpompi harppaus kuin kokonaan oman firman hankkiminen. Kumppanuus sopii niille, jotka ovat pitkään olleet työelämässä ja tottuneet ryhmissä työskentelyyn. Heille on myös muodostunut vahva näkemys siitä, minkä tyyppisten ihmisten kanssa haluavat työskennellä. Yhteisomistus mahdollistaa sen, että kohde voi olla riittävän iso ja sillä on potentiaalia merkittävään kasvuun, mahdollisesti myös kansainvälisillä markkinoilla.

Useissa tapauksissa hyvissä palkkatöissä ollut ryhmä voi ostaa kohtalaisen kokoisen ja hyväkuntoisen yhtiön. Miljoonaomaisuuksia ei tarvita, jos kohde pääomitetaan uudestaan ja siihen haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Uskottavuus on keskeinen asia. Usein ratkaisevaa on se, että aikaisempi omistaja on halukas jatkamaan vähemmistöosakkaana ja omalta osaltaan edesauttamaan rahoitusta siirtymäajan sitoutumisellaan.

Tällainen vaiheittainen omistajanvaihdos on myös yrityksestään luopuvalle usein sopiva ratkaisu. Jos työhaluja on vielä jäljellä, hän voi olla mukana toisenlaisessa roolissa, ja päästä hyötymään taloudellisesti myös tulevasta kehityksestä.

Edellinen artikkeli
Yritysjärjestelyluentoja
Seuraava artikkeli
Osakekauppa vai liiketoimintakauppa