Yrityksen omistajastrategia – OptiValue

yhtiön arvon kasvattamiseksi tulevaa yrityskauppaa varten

Yrityskaupat

OptiValue

OptiValue on systemaattinen ja kokonaisvaltainen ohjelma yhtiön myynnin edellytysten varmistamiseksi tai arvon kasvattamiseksi. Ohjelmassa tarkastellaan kohdeyhtiön rakenteellisia, strategisia ja operatiivisia ominaisuuksia.

Kokemuksemme perusteella tiedämme millä edellytyksillä yrityskauppa voi toteutua. Tunnemme ne tekijät, jotka edesauttavat onnistunutta yrityskauppaa ja millä tavalla yhtiö voi ennakkoon varmistaa onnistuneen myyntiprosessin ja hyvän kauppahinnan. Useissa tapauksissa suhteellisen helposti toteutettavilla toimenpiteillä on vaikutusta yrityksen myynnin edellytyksiin ja kauppahintaan.

Omistajastrategian tavoitteena on usein kehittää yrityskokonaisuus, jossa on selkeä fokus ja kriittinen massa. Tähän voi liittyä liiketoiminnan täydentäminen oikeanlaisella yritysostolla. Tavoitteena on myös, että yritys on riippumaton omistajasta ja että johdolla on työkalut arvonkehitykseen luomiseen. Näillä tekijöille on merkittävä vaikutus yrityksen arvoon.

Opivalue-ohjelman hyödyt

  • Yrityksen kiinnostavuuden lisääminen
  • Todennäköisesti korkeampi kauppahinta
  • Yrittäjä tietää miten edetä ja mitä tulee tapahtumaan
  • Mahdollisimman hyvät maksuehdot
  • Ongelmakohtien ratkaiseminen ennen kauppaa
  • Yrityksen keskeisten arvonluojien ja piilevien vahvuuksien tunnistaminen
  • Kaupan jälkeisten vastuiden minimointi
  • Vakuutus yllättäviä elämäntilanteita varten

Ohjelmassa selvitetään omistajien tahto ja tavoitteet sekä yhtiölle asetetut tavoitteet.