Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Liiketoiminnan luovutus tehdään yleensä pääpiirteissään kahdella tapaa, joko myydään yrityksen osakkeet tai yrityksen liiketoiminta. Vastuukysymyksistä johtuen tavallista on, että jos olet myyjä, haluat myydä osakkeet ja jos olet ostajana, haluat ostaa liiketoiminnan. Myyjän kannattaa myös varautua siihen, että ostaja todennäköisesti vaatii myyjältä useamman vuoden mittaista kilpailukieltoa ja jäämistä yrityksen käytettäväksi yrityksen haltuunoton ajaksi.

Jakautuminen yrityskaupan esivaiheena Yrityksiin on usein kertynyt sellaista omaisuutta, joka ei välttämättä kuulu yrityskaupan yhteydessä myytävään liiketoimintaan, kuten kiinteistöt.

Liiketoimintakaupassa ei tällainen omaisuus muodosta ongelmaa. Jos kuitenkin halutaan yritysjärjestely toteuttaa osakekauppana, usein osakeyhtiö jaetaan jakautumismenettelyllä kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Tällöin yrityksen myytävä liiketoiminta jätetään liiketoimintayhtiöön ja muu omaisuus siirretään varallisuusyhtiöön.

Kiinteistö voidaan jakautumisella siirtää sijoitusyhtiöön ja vuokrata ne liiketoimintayhtiön ostajalle. Tämä järjestely alentaa ostajan tarvitseman rahoituksen määrää. Myyjä säilyttää toimitilojen omistuksen sekä saa niistä vuokratuottoa jatkossa.

Osakeyhtiön jakautuminen ei aiheuta verotuksellisesti seuraamuksia, jos uusien yhtiöiden omistus vastaa jaettavan yhtiön omistusta, eikä yhtiöstä nosteta jakautumisen yhteydessä varoja omistajille.

Liiketoimintakaupassa ostaja yleensä ostaa liiketoiminnan sekä sen käyttö- ja vaihto-omaisuuden, jonka hän tarvitsee liiketoiminnan jatkamiseen sekä yrityksen nimen. Kauppahinta jää liiketoiminnan myyvään yritykseen ja sen siirtäminen omistajalle pitää suunnitella erikseen. Liiketoiminnan luovutus käsittää yleensä liiketoiminnallisen kokonaisuuden sisältäen vuokra-, hankinta-, jälleenmyynti- ja muut sopimukset.

Liiketoimintakaupassa sopimusosapuoli muuttuu, joten sopimusten siirrolle on kaikissa siirrettävissä sopimuksissa saatava toisen sopimusosapuolen suostumus. Mikäli hankittava liiketoiminta on luvanvaraista tai yrityksen tuotteet tai valmistustavat vaativat viranomaislupia, tulee liiketoimintakaupassa varmistua jo etukäteen siitä, ovatko nämä luvat siirrettävissä vai tuleeko liiketoiminnan hankkijan hakea ne uudelleen.

Osakekaupassa myydään yrityksen omistukseen oikeuttavat osakkeet, eli koko yritys velkoineen ja vastuineen. Ostaja ottaa vastatakseen koko yrityksen historian painolastin ml. sopimukset, keskeneräiset työt ja mahdolliset aiempien töiden vastuut sekä vastuun aiempien vuosien verotuksesta.

Osakeyhtiön osakkeiden luovutus ei vaikuta yhtiön asemaan sopimusosapuolena voimassa olevissa sopimuksissa, ellei sopimuksissa ole erikseen sovittu, että yhtiön omistuspohjan muutos oikeuttaisi sopimuskumppanin irtisanomaan sopimuksen. Osakekaupassa ostajalla on liiketoimintakauppaa suurempi riski, koska hän ei voi valita ostettavia osia yrityksestä. Yrityskaupassa myyjä tuntee yrityksen ja ostaja on paljolti riippuvainen siitä tiedosta, jonka hän myyjältä saa yrityksestä. Näitä vastuita ja sopimuksellisia riskejä pyritään minimoimaan vaatimalla myyjältä osakekaupassa erilaisia vakuutuksia liiketoiminnasta ja sopimuksista. Myyjä joutuu siksi yrityskaupassa takaamaan paljon asioita ja jos myöhemmin ilmenee että, vakuutukset eivät pitäneet paikkaansa voi seurauksena olla hinnanalennus tai jopa kaupan purku.

Edellinen artikkeli
MBO – Palkkajohtajasta yrittäjäksi
Seuraava artikkeli
DI, eMBA Pekka Päkkilä valitsi Prevestorin