Försäljning och köp av företag (M&A).

Prevestor är en fristående expertorganisation inom försäljning och köp av företag (M&A).

advisory services

Expertorganisation

Vi har sedan 1996 genomfört över 150 företags- och finansieringstransaktioner.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på rådgivning i samband med försäljning av företag.

Prevestor är inriktad på små och medelstora företag. Vi bidrar även med finansiell rådgivning och analyser.

Till våra tjänster ingår: företagsvärderingar, finansiella analyser, finansiella omstruktureringar, affärsplaner och generationsväxlingar.

Vi betjänar våra kunder på svenska i hela Finland antingen via vårt kontor i Esbo eller Uleåborg.

Kontakta oss

Riku Hildén
KTM, Partner
+358 50 527 0614
riku@prevestor.fi