Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos – Yrittäjien eläköityminen huolena koko Euroopassa

Kolmasosa Euroopan pienistä ja keskisuurista yrityksistä ovat omistajanvaihdoksen edessä seuraavan 10 vuoden aikana. Omistajanvaihdos voi koskettaa 3 miljoonaa työpaikkaa joka vuosi. Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla on suuri merkitys työllisyydelle.

Monissa maissa on kasvava huoli siitä, löytyykö yrityksille jatkajia riittävästi, suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisen jälkeen. Eri tutkimuksissa on esitetty, että jopa 35 % yrityksistä, joiden omistajat lähestyvät eläkeikää, on lakkautusuhan alaisia. EU on monen vuoden ajan kiinnittänyt aiheeseen huomiota, mutta monissa maissa ei ole kansallisella tasolla varauduttu ongelman hoitamiseen. Sukupolvenvaihdos poikkeaa tavallisesta yrityskaupasta monissa verotuksellisissa ja oikeudellisissa asioissa.

Suomessakin käydään asiasta keskustelua, mutta poliittiset toimenpiteet ovat vaatimattomia haasteen laajuuteen ja suureen merkitykseen verrattuna. Keskustelu käy usein verotuksen ja sukupolvenvaihdoksen helpottamisen ympärillä. Esiin nostettujen toimenpiteiden niukkuus kuvastaa hyvin ongelman luonnetta.

Suomalaisyrityksiin kohdistuneita omistusjärjestelyitä ovat viime vuosina olleet ennätystasolla. Ennätykselliset yrityskauppavuodet ei omistajaongelmaa korjata, eikä ratkaista yhteiskunnan toimenpiteillä.

Onnistunut yrityskauppa edellyttää riittävän varhain aloitettua prosessia

Oikean omistajan löytäminen on yrityskohtainen haaste. Onnistunut omistajanvaihdos edellyttää aktiivista ja riittävän varhain aloitettua prosessia. Se voi joissakin tapauksissa vaatia merkittäviä edeltäviä toimenpiteitä, kuten organisatorisia ja toiminnallisia parannuksia (”myyntikuntoon laittamista”), mutta joka tapauksessa aktiivista ja aloitteellista myyntiprosessia, jonka kuluessa kartoitetaan systemaattisella tavalla vaihtoehtoiset ratkaisut, seulotaan niistä toteuttamiskelpoiset ja lopulta neuvotellaan päätökseen paras.

On selvä, että monien pienten ja voimakkaasti henkilösidonnaisten yritysten kohdalla yrittäjän eläkkeelle siirtyminen merkitsee väistämättä yrityksen lakkauttamista. Mutta hyvin monen yrityksen kohdalla toiminnan jatkuminen voidaan turvata oikeilla toimenpiteillä. Asialla on suuri merkitys, jokainen yritys on tärkeä omistajalleen ja työntekijöilleen. Monet yritykset yhdessä ovat merkittävä tekijä kansantaloudellisesti.

Prevestorin arvioin mukaan 80.000 yrittäjää Suomessa jää eläkkeelle kymmenen vuoden kuluessa. Noin puolet yrittäjistä ovat yli 50-vuotiaita. Moni heistä miettii mitä yritykselle pitäisi tehdä. Joillekin jatkaja löytyy perheen sisältä, mutta yhä harvemmassa tapauksessa seuraavalla sukupolvella on kiinnostus ja edellytykset jatkaa yritystoimintaa.

Arvion mukaan 40 %:lle löytyy jatkaja lähipiiristä, sama määrä yrityksiä myydään ja viidenneksen osalta yritystoiminta loppuu

Yritys on usein liian riippuvainen yrittäjän tietotaidosta ja kontakteista. Lopetettavien yritysten työllistävä vaikutus on arviomme mukaan yli 50.000 ihmistä. Luku voi pahimmassa tapauksessa olla paljon suurempi. Tämän lisäksi monet sukupolvenvaihdokset epäonnistuvat. Epäonnistuneiden sukupolvenvaihdos-järjestelyiden työllistävä vaikutus on arviomme mukaan samaa luokkaa lopetettujen yritysten kanssa.

Edellinen artikkeli
DI, eMBA Pekka Päkkilä valitsi Prevestorin
Seuraava artikkeli
Yrityksen myynti – Murrosvaihe muiden joukossa