Yrityksen myynti – Murrosvaihe muiden joukossa

Yrityksen myynti – joko kokonaan tai osittain – on yrittäjälle ainutkertainen ja merkittävä tapahtuma. Luopuminen merkitsee yleensä totutusta, säännöllisestä työstä pois jäämistä. Sen lisäksi yrittäjä jättää taakseen koko elämäntyönsä ja mahdollisuuden kehittää edelleen omaa aikaansaannostaan.

Vastapainoksi hän vapautuu raskaasta kokonaisvastuusta ja saa rahallisen korvauksen pitkään tehdystä työstä. Luopuessaan yrittäjä saa kuitenkin mahdollisuuden omistautua perheelleen ja harrastuksilleen tai uudelle uralle – vaikkapa uuteen yrittäjyyteen tai yrittäjyyden tukemiseen.

Luopuminen voi avata kokonaan uusia mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. Usein on hyvin vapauttavaa jättää hyvän juoksun jälkeen kapula seuraavalle viestinviejälle – luottavaisin mielin. Ulkopuolinen neuvonantaja on yrittäjän keskustelukumppani, ”sparraaja” hänen pohtiessaan luopumisprosessiin ryhtymistä, luopumiseen liittyviä monia vaihtoehtoja sekä eri vaihtoehtojen merkitystä hänelle itselleen ja yritykselleen.

Yrityksen kannalta omistuksen kehittäminen on hyvä mahdollisuus. Sen avulla turvataan toiminnan jatkuminen ja avataan myös kokonaan uusia kehitysmahdollisuuksia. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna omistajanvaihdos on yritykselle eräs murrosvaihe muiden joukossa. Yritysjärjestelyprosessin valmistelussa on neuvonantajan yhtenä roolina nähdä ulkopuolisin silmin yrityksen keskeiset ominaispiirteet ja liittää ne oikeisiin yhteyksiin. On nähtävä kohteen kiinnostavuus ja arvo eri näkökulmista – pystyttävä generoimaan vaihtoehtoiset ratkaisut sekä esittävä ne oikealla tavalla.

Yrityskaupan suunnittelu ja läpivienti ei ole salatiedettä

Yhdistymislogiikan ymmärtäminen ja esilletuominen on onnistuneen yrityskaupan keskeisimpiä asioita. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja läpivienti ei ole salatiedettä, vaan johdonmukainen kehitysprojekti, joka toteutetaan tarvittavin asiantuntijaresurssein. Tärkeää on kohteen erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioonottaminen sekä prosessin kokonaishallinta.

Luottamuksellisuus kuuluu olennaisena osana yritysjärjestelyprosessin läpivientiin. Ulkopuolisen neuvonantajan kokemus ja näkemys auttavat järjestelyn onnistumisessa. Hyvä neuvonantaja on osaaja, jonka ammattitaitoon ja kokemukseen liittyy aimo annos analyyttista kykyä, vuorovaikutustaitoja ja tahdonlujuutta – ominaisuuksia, joita tarvitaan missä tahansa yrittämisessä. Yrityksen myyntiprosessi kestää kuukausia. Tyypillinen kesto on 6-8 kuukautta, mutta on melko yleistä, että neuvottelut venyvät myyjästä riippumattomista syistä yli tämän aikajänteen.

Mukaan lukien siirtymäkausi, jonka ajan vanhan yrittäjän edellytetään kaupan jälkeen olevan yrityksen toiminnassa mukana, irtautuminen voi kestää kaikkiaan pari vuotta. Prosessin valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa. On hyvä, jos luopujalla ei ole kiirettä hypätä pois ”kyydistä”, vaan vahdinvaihto voidaan toteuttaa tältäkin osin hallitusti.

Kun ryhtyy harkitsemaan yrityksen myymistä, kannattaa hyvissä ajoin ennen ajateltua myynnin ajankohtaa analyyttisesti tarkastella myynnin edellytyksiä. Tuon ajanjakson aikana voi myös toteuttaa olennaisia toimenpiteitä yrityksen arvon kehitykseen ja myytävyyteen liittyen.

 

Edellinen artikkeli
Sukupolvenvaihdos
Seuraava artikkeli
Yrityksen myynti: Monen yrittäjän arkea – yksi ostajaehdokas