Yrityksen myynti

Yrityksen myynti räätälöitynä kokonaispalveluna.

Yrityksen myynti

Yrityskaupan myyntitoimeksiannot pitkällä kokemuksella

Yrityksen myyntiprosessi toteutetaan räätälöitynä kokonaispalveluna. Prevestor ottaa sovittaessa kokonaisvastuun yritysmyynnistä. Voimme vastata  koko prosessista kattaen sen liiketoiminnalliset, taloudelliset ja juridiset osa-alueet. Toimimme kokeneen ydintiimin voimin kustannustehokkaasti. Palvelemme asiakkaitamme koko Suomen alueella. Asiakasyrityksiämme ovat kotimaiset teollisuutta ja kauppaa sekä liike-elämää palvelevat yhtiöt.

Avainhenkilöillämme on 30 vuoden kokemus yritysjärjestelyistä sekä lakiasioista. Olemme toteuttaneet noin 150 yrityskauppa. Meillä on ollut lukuisia yrityskontakteja ja toimeksiantojen yhteydessä arviolta yli tuhat eri tasoista yrityskappaan liittyvää neuvottelua.

Tunnemme kattavasti suomalaisen yrityskentän eri toimialoilla. Vastaavasti ulkomaiset yhteistyökumppanimme hallitsevat omat markkina-alueensa. Pystymme kartoittamaan tehokkaasti ostajaehdokkaita Suomessa ja ulkomaille sekä etsimään parhaan mahdollisen ratkaisun.

Myynnin kohteena voi olla koko yritys (osakekanta) tai osa siitä, esim. yksittäinen liiketoiminta silloin kun asiakas haluaa keskittyä ydinliiketoimintaan.

Arvotarkastelu kuuluu osana myyntiprosessiin. Meillä on erittäin kattava kokemus arvonmäärityksistä eri toimialojen ja kokoluokan yrityksistä.

Yrityskaupan sisältö

Strategiset suositukset sekä perusvalmistelut

 • Tavoitteet ja suunnitelma
 • Arvonmääritys
 • Markkinointimateriaalit
 • Yhteydenotot ostajaan
 • Sopimusneuvottelut
 • Kohteen tarkistaminen (DD)
 • Kaupan toteuttaminen

Yrityksen myynti kestää keskimäärin 6-8 kuukautta. Kestoon vaikuttaa suhdanteet, toimiala, yrityksen kokoluokka.

Palkkiot ovat yrityskohtaiset. Palkkioon vaikuttaa ennen kaikkea yrityksen kokoluokka ja arvo.

Yrityskaupan veloitukset ja pääpaino on sidottu toteutuneeseen kauppahintaa, ns. onnistumispalkkioon. Palkkiot ovat samalla tasolla kuin asuntovälityksessä.

Lisäksi veloitamme valmistelutyöstä kiinteän kohtuullisen palkkion.

Arvo perustuu yrityksen toteutuneeseen taloudelliseen kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin. Lisäksi yrityksen arvoon vaikuttavat muun muassa sen varallisuus- ja velkaantumisasema.

Arvoon vaikuttaa erittäin paljon toimiala, kysynnän mukaan.

Yrityskaupassa yrittäjän pitää tehdä itselleen selväksi miksi ja minkälaisin tavoittein hän haluaa luopua yrityksestä. Se muodostaa lähtökohdan ja suunnan myyntiprosessille.

Yrityskaupan kannalta on yleensä sitä parempi mitä vähemmän yritys on omistajastaan riippuvainen. Moni seikka puoltaa sitä, että myyntiprosessiin kannattaa ryhtyä silloin, kun yrittäjällä on vielä energiaa ja ideoita yrityksen kehittämiseen.

Prosessin kuluessa ostaja käyttää paljon aikaa ostokohteen tarkastukseen. Jos asiat ovat kunnossa, antaa se yrityksestä hyvän kuvan ja nopeuttaa yrityskauppaprosessin läpivientiä.

Lue miten yrityksen myyntiin tulisi valmistautua.

Yrityskauppa on monivaiheinen prosessi, joka kestää useita kuukausia. Yrityskauppaan pitää valmistautua hyvin – se on yrittäjälle elämän tärkein kauppa.

Yrityskauppaprosessin vaiheet jaetaan seuraavasti:

 • Myynnin valmistelut, kohteen analysointi, myyntimateriaalin valmistelu
 • Potentiaalisten ostajien kartoitus
 • Ostajien kontaktointi, salassapitosopimus
 • Aiesopimus, kaupan ehdot ja aikataulu
 • Kohteen yksityiskohtainen tarkastus (due dilligence)
 • Sopimusneuvottelut
 • Kaupan päättäminen

Tutustu yrityksen myyntiprosessin vaiheisiin.

Kyllä, teemme kansainvälisiä yrityskauppoja. Yrityksellämme on laaja kontaktiverkosto.