Yrityksen myyntiin valmistautuminen – kaupan onnistuminen ei ole itsestään selvä asia

Yrityksen arvon kehittäminen – OptiValue

OptiValue- ohjelma on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat turvata yritykselleen jatkuvuuden ja elämäntyölleen hyvän hinnan.

Prevestor on 30 vuoden aikana ollut mukana yli 150 yritysjärjestelyssä ja olemme neuvotelleet yli 1.000 eri ostajan kanssa. Prevestorin pitkäaikaisella kokemuksella olemme suunnitelleet OptiValue- tuotteen yrittäjille, jotka haluavat tulevaisuudessa realisoida elämäntyönsä yrityskaupan muodossa.

Kokemuksemme perusteella tiedämme, millä edellytyksillä kauppa voi toteutua. Tiedämme myös mitkä ovat ne monet eri seikat, jotka voivat saada ostajan epäröimään kauppaa ja jopa vetäytymään siitä, tai jotka joka tapauksessa alentavat hintaa.

OptiValue ohjelmalla varmistetaan kaupan edellytykset ja turvataan myyjälle parhaat mahdolliset ehdot. Ohjelman tuloksena yrittäjä tietää, mitä yrityskauppaprosessin kuluessa on odotettavissa ja miten hän itse voi vaikuttaa prosessiin ja sen lopputulokseen. Tuote on myös eräänlainen vakuutus yllättäviä elämäntilanteita varten tai niihin tilanteisiin, jossa sopiva ostajaehdokas lähestyy odottamatta. Liian usein yritys ja yrityksen arvo on liian riippuvainen yrittäjästä itsestään.

Yrityksen tarkastaminen ja ongelmakohtien paikallistaminen ovat OptiValue – ohjelman eräs keskeinen osa. Yrityskaupan yhteydessä ostaja käyttää luonnollisesti paljon aikaa ja resursseja ostokohteen tarkistamiseksi. Jos asiat ovat kunnossa, antaa se yrityksestä kokonaisuutena hyvän kuvan, nopeuttaen yrityskauppaprosessin läpivientiä ja parantaen edellytyksiä päästä ehdoista yksimielisyyteen.

Yrityksen haltuun otettavuus on esimerkki asiakokonaisuudesta, joka poikkeuksetta nousee tärkeään asemaan ostajan päätöksenteossa. Ostokohteen henkilöstö ja järjestelmät ovat haltuunoton kannalta tärkeitä asioita. Yrittäjän oma rooli joutuu yrityskauppatilanteessa suurennuslasin alle; sitä kannattaa miettiä ajoissa etukäteen. OptiValue-ohjelmassa käydään myös läpi toimialan toteutuneita yrityskauppoja.

On olemassa monia asioita, joiden kautta yrityksen arvoon voidaan vaikuttaa järjestelmällisellä työllä. Olemme oppineet, että eri ostajat voivat arvostaa erilaisia asioita ja arvostustasot eri ostajien välillä voivat olla suuret. On tärkeätä tietää, minkälaisia yrityskauppoja toimialalla on tehty, kuka voisi olla kiinnostunut yrityksestä ja millä perusteella. Yrityskauppoihin liittyy monia asioita: strategiaa, taloudellisia analyysejä, yrityskulttuuria, henkilökemiaa ja hiljaisen tiedon arviointia sekä monia sopimusneuvotteluja.

Näkemysten ja mielipiteiden takana on aina ihminen omine tavoitteineen, toiveineen ja visioineen, mutta myös pelkoa ja ahneutta. Ilman näitä tunteita, yrityskauppa ei toteudu.

Miten voidaan vaikuttaa yrityksen arvoon ja kiinnostavuuteen?

Monessa kohdassa ostaja ja myyjä ovat erimielisiä – ainakin aluksi. Edes hinnasta on turha keskustella, jos asianosaisilla ei ole kohteeseen liittyviä omia näkemyksiä – sekä objektiivisia että subjektiivisia.

Yrityksen myyminen on monivaiheinen prosessi. Yrityskauppaan pitää valmistautua hyvin – se on yrittäjälle elämän tärkein kauppa.

OptiValue-ohjelmassa käydään läpi toimialan toteutuneet yrityskaupat. Prevestorilla on oma yrityskauppatietokanta, sisältäen yli 9.000 Suomessa tehtyä yrityskauppaa. Analysoimme tehtyjen kauppojen ostajia ja kohteita ja yhdistämme siihen oman kokemuksemme toimialan kaupoista ja markkinoista. Näin muodostamme kuvan yrityskauppakiinnostuksesta markkinoilla.

Saamme käsityksen siitä minkä tyyppiset yritykset ja sijoittajat ovat todennäköisiä ostajia, mitä ne hakevat sekä mitä yrityksistä maksetaan.

Yrityskauppaprosessin kuluessa ostaja tekee aina ns. Due Diligence -selvityksen, eli kohteen tarkastuksen yksityiskohdittain, yleensä ainakin juridinen ja taloudellinen. Usein tarkastetaan myös henkilöstöasiat ja ympäristökysymykset. Olisi tärkeätä tiedostaa jo ennen prosessin aloittamista, minkälaisia ongelmatilanteita tai ”tinkimisasioita” voi tulla esille.

OptiValue ohjelman ja sen tuloksena toteutettavien kehitystoimien konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

  • Yrityksen kiinnostavuuden lisääminen
  • Ongelmakohtien ratkaiseminen ennen kauppaneuvotteluja
  • Yrityksen keskeisten arvonluojien ja piilevien vahvuuksien tunnistaminen
  • Perusteet hyvälle kauppahinnalle
  • Mahdollisimman hyvät maksuehdot
  • Kaupan jälkeisten vastuiden minimointi
  • Yrityskauppaprosessin nopeuttaminen
  • Mahdollisesti valmiita ostajakandidaatteja

OptiValue on systemaattien ja kustannustehokas prosessi, jonka perusosan toteuttaminen on noin 5-7 työpäivän projekti, yrittäjän oman ajankäytön ollessa yhden työpäivän luokkaa. Kehitystoimien toteutumista seurataan erillisen suunnitelman mukaisesti.

OptiValue -ohjelmaan voidaan tarvittaessa liittää erillisenä osana muun muassa yritysrakenteen tai rahoituspohjan kehittäminen.

OptiValue ohjelman osa-alueet

Edellinen artikkeli
Yrityksen myyntiprosessin vaiheet
Seuraava artikkeli
Yrityskaupalle tavoitteet ja suunnitelma