Yrityksen myyntiprosessin vaiheet

Vaihe I: Yrityksen myynnin valmistelu ja kontaktoinnit

 1. Analysoimme Toimeksiantajan liiketoiminnan sekä taloudelliset laskelmat ja ennusteet.
 2. Yhteistyössä Toimeksiantajan kanssa arvioimme Yhtiön keskeiset arvotekijät.
 3. Arvioimme Toimeksiantajan liiketoimintaprosesseja, organisaatiota ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä mahdollisuuksia ja tarpeita ostajien näkökulmasta.
 4. Laadimme kirjallisen materiaalin Yhtiöstä:
  1. Teaser = lyhyt anonyymi kuvaus kohteesta
  2. NDA = salassapitositoumus
  3. Information Memrandum = tiivis kuvaus kohteesta ja sen keskeisistä piirteistä potentiaalisten ostajien intressien kannalta
 5. Identifioimme yhdessä Toimeksiantajan kanssa potentiaalisia ostajia ja sijoittajia (Long list).
 6. Yhteistyössä Toimeksiantajan kanssa valitsemme ne vastapuolet, joihin olemme yhteydessä selvittääksemme niiden kiinnostuksen Yhtiön omistusta kohtaan. Ostajia kontaktoidaan yleensä vaiheittain, riippuen ostajien määrästä.
 7. Lähestymme valittuja vastapuolia ja selvitämme niiden alustavan kiinnostuksen. Sovimme salassapitomenettelystä. Periaatteena on, että vastapuoli ei tiedä kohdetta ennen salassapitositoumusta.
 8. Selvitämme vastapuolten periaatteellisen kiinnostuksen Yhtiöitä kohtaan sekä lähtökohdat ja mahdolliset reunaehdot neuvotteluille.

Vaihe II: Yrityskaupan neuvottelut ja toteutus

 1. Arvioimme yhdessä Toimeksiantajan kanssa, ketkä ovat varteenotettavia omistajaehdokkaita ja järjestämme niille mahdollisuuden keskustella myös Yhtiön johdon kanssa.
 2. Käymme valittujen tahojen kanssa teknistä toteutusrakennetta, hinnoittelua ja muita ehtoja koskevat neuvottelut. Neuvotteluiden kuluessa vastapuolille annetaan heidän pyytämiään lisätietoja sen mukaan, miten he omalta osaltaan osoittavat aitoa sitoutumista, Toimeksiantajan kanssa tapauskohtaisesti sopien.
 3. Laadimme aiesopimuksen, jossa sovitaan alustavasti kaupan ehdoista ja jatkoprosessista.
 4. Sovimme osapuolten kanssa due diligence -tarkastusten laajuudesta, menettelytavoista ja aikatauluista ja koordinoimme selvityksen.
 5. Kauppakirja ja muiden sopimusten neuvottelut.
 6. Saatamme neuvottelut päätökseen.

Yllä esitetty vaiheistus on suuntaa antava. Edellä kuvatut vaiheet ovat usein osittain päällekkäiset, riippuen muun muassa siitä, miten nopeasti eri vastapuolet reagoivat ja osoittavat valmiutta edetä varsinaisiin neuvotteluihin.

Edellinen artikkeli
Yrityskaupassa henkilöstön ja hiljaisen tiedon arvo merkittävä
Seuraava artikkeli
Yrityksen myyntiin valmistautuminen – kaupan onnistuminen ei ole itsestään selvä asia