Yrityksen ostaminen on suuri haaste ja mahdollisuus

Avustamme liiketoiminnan kehittämisessä yritysostoin. Autamme löytämään ja rajaamaan strategiaan sopivan ostokohteen.

Prevestor on kehittänyt tehokkaan ja ammattimaisen tavan prosessoida ostokohteita. Prosessin kuluessa voimme käyda läpi jopa kymmeniä kohteita, jotka täyttävät asiakkaamme asettamat kriteerit. ”Haaviimme” jää myös sellaisia kohteita, jotka eivät ole varsinaisesti myynnissä, mutta joiden kohdalla on edellytyksiä rakentaville neuvotteluille. Juuri sellaisten yritysten kohdalla saadaan usein paremmat edellytykset toteuttaa yritysjärjestely ostajan lähtökohdista.

Voimme etsiä myös ulkomaisia kohteita yhteistyöverkostomme kautta. Toimimme läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuomme mukanamme verkostomme ja kontaktimme, prosessiosaamisemme, yritystutkimuksen, arvonmäärityksen, jne.

Kontaktoimme mahdolliset ostokohteen ensimmäisessä vaiheessa omissa nimissämme. Tämä on osoittautunut tehokkaaksi, koska monet yritykset suhtautuvat kilpailijan suoraan lähestymiseen torjuvasti. Samalla asiakkaan tavoitteet pysyvät salassa siinä tapauksessa, ellei kontaktointi johda jatkoneuvotteluihin.

Meillä on käytössämme myös oma yrityskauppatietokantamme sisältäen yli 9.000 toteutunutta yrityskauppaa Suomessa.

Yritysostolla tavoitellaan kasvua.

On tärkeätä pyrkiä saavuttamaan toimialan tai oman erikoistumisalueen johtava asema eli ykkös- tai kakkos- positio. Kasvu voi perustua esimerkiksi seuraaviin, yrityskaupasta saataviin synergiahyötyihin:

  • Uudet tuotteet tai tuoteryhmät, joita voidaan myydä oman organisaation kautta
  • Uudet jakelukanavat tai asiakkaat omille tuotteille
  • Lisäkapasiteetti
  • Lisäresurssit ja osaamista toiminnan kehittämiseen

Toimialajärjestelyn tavoitteena on vahvempi kokonaisuus, jossa saadaan säästöjä hankinnoissa, hallinnossa tai tuotekehityksessä sekä paremmat resurssit.

Edellinen artikkeli
Yrityksen myynti: Monen yrittäjän arkea – yksi ostajaehdokas
Seuraava artikkeli
Yrityskaupassa henkilöstön ja hiljaisen tiedon arvo merkittävä