Yrityskaupassa henkilöstön ja hiljaisen tiedon arvo merkittävä

Henkilöstön ja osaamisen merkitys kauppojen syntymiselle ja niiden ehdoille on hyvin merkittävä. Elämäntyöstä luopumiseen liittyy monia merkittäviä ei-aineellisia näkökohtia. Myyjälle on usein suuri merkitys, miten elämäntyötä kehitetään edelleen ja muun muassa henkilöstön asema kaupan jälkeen. Ostajalle on keskeistä, miten yhtiön arvo saadaan siirrettyä uudelle omistajalle.

Kysymys on luottamuksen rakentamisesta ostajan ja myyjän välille sekä suhteessa henkilöstöön. Henkilöstö on yrityksen voimavara, mutta myös merkittävin yrityskauppaan liittyvä riskitekijä. Usein esitetty kysymys on, miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät.

Olemme työskennelleet yritysjärjestelyiden parissa kolmekymmentä vuotta ja nähneet lukuisia kauppoja eri toimialoilla, eri kokoluokissa ja eri kulttuureissa. Olemme voineet todeta toistuvasti, että menestys tulee yleensä yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Vahvuudet voivat olla esimerkiksi kyky nähdä kokonaisuuksia, delegointi- ja motivointitaito tai vahva ammattiosaaminen tuotekehityksen, myynnin tai valmistuksen alueella. Yhteinen tekijä menestyjille on, että he ovat tarkkoja rahan suhteen.

Luopumista harkitsevan yrittäjän tulisi varhaisessa vaiheessa analysoida yrityksen vahvuuksia, juuri yrittäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia ja roolia ajatellen sekä pitäen mielessä, miten tuleva ostaja voi ottaa yhtiön haltuun.

Huonolla valmistelulla on vaikea löytää oikeita ostajia ja saada yrityksestä paras mahdollinen hinta. Liiketoiminta-analyysien ja taloudellisten selvitysten ohella yrityskaupan onnistuminen edellyttää myös organisaation, henkilöstön ja yrityskulttuurin tutkimista. Henkisten voimavarojen ja hiljaisen tiedon selvittäminen on usein paljon vaikeampaa kuin teknis-taloudellisten ja juridisten asioiden selvittäminen, jotka kyllä yleensä hoituvat neuvonantajien avulla.

Epävarmuustekijöiden eliminointi on keskeinen osa yrityskauppaprosessia

Henkilöstön ja hiljaisen tiedon vaikutuksista tehdään varsin vähän analyysejä, vaikka yrityskaupan liikearvo riippuu ennen kaikkea ihmisistä. Ainoastaan ne yritykset, joilla on osaava ja sitoutunut johto ja henkilöstö, pärjäävät tulevaisuudessa. Yrityskaupan läpivientiä voidaan helpottaa ja nopeuttaa ottamalla henkilöresursseihin liittyvät asiat huomioon jo etukäteen.

Normaalissa toiminnassa yrityskulttuuriin ei juuri tule kiinnitettyä huomiota, mutta kahden yrityksen yhdistymisessä sen ominaispiirteet tulevat esille ja voi olla myös muutosvastarinnan aiheena. Luopumista valmisteleva yrittäjä voi ja hänen tulee tunnistaa henkilöstöön liittyvät näkökohdat ja vaikuttaa niihin. On tärkeää lähteä liikkeelle ajoissa. Korkea ikä saattaa esimerkiksi tuoda epävarmuutta siihen, voiko yrittäjä olla täysipäiväisesti mukana siirtämässä ostajalle tietotaitonsa ylimenokauden ajan. Henkilöstöresurssien käsitteleminen oikealla tavalla antaa positiivista muutosvoimaa.

On eduksi, jos ostaja kokee, että sekä myyjä että organisaatio tuntevat vastuuta tulevasta kehityksestä. Ostaja ei yleensä pääse tapaamaan avainhenkilöitä ennen kauppaa. Sitäkin tärkeämpää on, että organisaation osaaminen ja sitoutuminen voidaan osoittaa uskottavalla tavalla. Epävarmuustekijöiden eliminointi on keskeinen osa yrityskauppaprosessia. Tietotaidon siirtyminen on usein ostajan suurin huolen aihe. Hiljaisen tiedon analyysi voi olla ratkaiseva lisäarvo ostajalle ja kullan arvoinen myös myyjälle.

Millään toimialalla ei ole vain yhtä ja ainutta oikeata menestyskonseptia. Mutta kaikilla toimialoilla henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen kuuluvat kaikkien tärkeimpiin menestystekijöihin.

Edellinen artikkeli
Yrityksen ostaminen on suuri haaste ja mahdollisuus
Seuraava artikkeli
Yrityksen myyntiprosessin vaiheet