Yritysostoprosessin vaiheet

Kartoitus

Prevestor etsii kiinnostavia kohteita sekä laatii niistä yhteenvedot

 • Tavoitteellisen yritys- ja liiketoimintaprofiilin laatiminen yhdessä Toimeksiantaja kanssa
 • Tavoitteisiin sopivien yritysten kartoittaminen
 • Perustietojen keräys
 • Kartoituksen tulosten / yrityskohtaisten perustietojen läpikäynti yhdessä Toimeksiantajan kanssa
 • Kontaktoitavien kohteiden valinta yhdessä Toimeksiantajan kanssa.

Yhteydenotot ja alustavat neuvottelut

Prevestor kontaktoi valittuja kohteita ja selvittää niiden valmiudet neuvotella yrityskaupasta. Prevestor tekee alustavat analyysit niistä kohteista, joiden kanssa on edellytyksiä neuvotella kaupasta.

 • Ensimmäisen kontaktoinnin yhteydessä ei kerrota Toimeksiantajan nimeä
  • Tarkoituksena on selvittää, onko edellytyksiä keskustella yritysostosta ja millä reunaehdoilla.
 • Sovimme jatkoprosessista kiinnostuneiden vastapuolten kanssa
 • Palaveri, jonka yhteydessä esittelemme ostajan ja sen tavoitteet
 • Lisämateriaalin hankinta ja alustavat analyysit
  • Liiketoiminta
  • Taloudellinen kehitys
  • Organisaatio
  • Omistajien rooli ja tavoitteet
 • Yritysten valinta yhdessä Toimeksiantajan kanssa.

Lisäselvitysten laatiminen valituista kohteista

 • Tarkentavat tiedot ja niiden analysointi
 • Keskeisten arvotekijöiden arviointi
 • Alustava arvotarkastelu
 • Tavoitteena olevan järjestelyn reunaehtojen määritys yhdessä Toimeksiantajan kanssa
 • Kohteiden valinta varsinaisiin neuvotteluihin yhdessä Toimeksiantajan kanssa

Neuvottelut

Prevestor avustaa Toimeksiantajaa varsinaisissa neuvotteluissa ja niihin liittyvissä selvityksissä.

 • Teknisen toteutuksen vaihtoehdot
 • Tarkempi arvotarkastelu
 • Hinnoittelu ja sopimusrakenne
 • Aiesopimus, jossa sovitaan alustavasti kaupan ehdoista ja jatkoprosessista.
 • Due-diligence-selvityksen koordinointi
 • Sopimukset
 • Järjestelyn loppuun saattamien

Ostajan kannalta on hyvä pyrkiä luomaan johdonmukainen etenemistapa ja luottamuksellinen neuvotteluilmapiiri. Aiesopimuksella osoitetaan oma aito intressi ja sitoutuminen hankkeeseen ja vastapainoksi saadaan mahdollisesti yksinoikeus neuvotteluille.

Seuraava artikkeli
Optivalue – Yritysarvon kasvattaminen